Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2020

unique
13:49

June 26 2020

unique
22:27

Wanilia i cukier
Pomarańcz i lukier
Imbir i banan
Słodka śmietana
Kwiaty i trawa
Czosnek i kawa
Chilli i mleko
Białe Prosecco
Drewno i woda
Mąka i soda
Wiosna i miód
Beszamel i słód

Nijak się ma do zapachu tego
Co uśmiech maluje i chroni od złego
Bo poza zapachów na świecie ogromem
Ty pachniesz najpiękniej
Bo pachniesz mi domem

/Em. Plater

Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
unique
14:27
1617 3e27 390
100% me.
Reposted fromFearIsALie FearIsALie viaikari ikari

June 25 2020

unique
15:40
unique
10:10
Reposted fromtoganja toganja viapl pl

June 23 2020

unique
22:39
0477 f076 390
Reposted frommangoe mangoe viasunako sunako

June 22 2020

unique
21:49
7311 cd92 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakrzywda krzywda

June 21 2020

unique
09:03
0294 0a32 390
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra

June 16 2020

unique
20:12
7507 9bed 390
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek

June 15 2020

unique
14:26
Zdolność do obserwacji bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji.
— Jiddu Krishnamurti
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan

June 14 2020

unique
08:00
3453 a020 390
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna

June 13 2020

unique
08:58
0234 1f0f 390
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viakatastrofo katastrofo

June 12 2020

unique
09:13

June 09 2020

16:55

June 06 2020

unique
21:45
2254 6bd9 390
Reposted fromcatarino catarino viagreywolf greywolf
unique
21:25
6496 31b5 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viairbjarbirb irbjarbirb

June 04 2020

unique
21:56
5118 b38d 390
Reposted fromwentyl wentyl viabrianmay brianmay
unique
21:55
0633 a7cf 390
unique
21:52
2408 490c 390
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapowidlo powidlo

June 03 2020

unique
21:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...