Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

21:43
6957 5a1e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaaikko aikko
unique
21:41
7905 09b4 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaaikko aikko
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

October 29 2019

unique
21:48
7194 a8e2 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaagatiszka agatiszka
unique
21:47
7176 de86 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaagatiszka agatiszka
unique
08:30

October 23 2019

unique
06:45
5753 6358 390
Reposted fromtgs tgs viawszystkodupa wszystkodupa
unique
06:44
8653 4492 390
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa

October 22 2019

unique
09:32
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
unique
09:31
4981 b7e7 390
We belong to this universe. 
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viawszystkodupa wszystkodupa

October 21 2019

unique
20:31
8293 bf22 390

October 20 2019

unique
20:19
Reposted fromroko roko vialexxie lexxie
unique
20:18
3957 9dfd 390
Reposted fromtoganja toganja vialexxie lexxie
unique
17:37
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapure-bliss pure-bliss
unique
17:36
8971 3376 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
unique
17:36
2907 c7be 390
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie

October 19 2019

unique
12:27
8566 9e09 390
My Sweetie sent this, and I concur!
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialexxie lexxie

October 13 2019

unique
11:55
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

October 10 2019

unique
20:56
3515 b8af 390
Source: Rainymood.com
Reposted frommiscoal miscoal viashabbadoo shabbadoo
unique
17:47
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viainvincible invincible

October 09 2019

unique
22:05
9852 e2af 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viastepywilcze stepywilcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...