Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

unique
05:40
0060 1128 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
unique
05:40
9394 a99c 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

September 15 2019

unique
18:30
0321 45c5 390
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viajnna jnna
unique
18:27
8760 f82e 390
Reposted fromyikes yikes viajnna jnna
unique
18:27
7228 8035 390
Moja Ciszka
Reposted fromcontigo contigo viajnna jnna

September 14 2019

unique
14:40
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialexxie lexxie

September 13 2019

unique
21:06
0722 aa03 390
Reposted frompankamien pankamien viaalsh alsh
unique
20:53
0846 a722 390
Reposted fromrol rol viaalsh alsh

September 12 2019

unique
15:59
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa

September 07 2019

unique
20:13
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat vialexxie lexxie
20:13
8457 91a7 390

September 04 2019

unique
20:45
3218 ddab 390
Reposted fromwentyl wentyl viawszystkodupa wszystkodupa
unique
16:03
3217 2c7d 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawszystkodupa wszystkodupa

September 02 2019

unique
21:30
7965 a303 390
Reposted frommrrru mrrru vianoticeable noticeable
unique
15:32
8740 5260 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa

August 31 2019

unique
19:36
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viawszystkodupa wszystkodupa
unique
19:33
7291 534e 390
unique
19:32

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viawszystkodupa wszystkodupa
unique
19:32
0891 a1a4 390
Reposted fromthetemple thetemple viawszystkodupa wszystkodupa

August 28 2019

unique
19:07
2622 be96 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...