Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

unique
10:08
4363 4063 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
unique
10:05
Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.
— André Malraux
Reposted fromnoticeable noticeable

March 28 2018

unique
07:04
6297 51d5 390
Reposted fromstroschek stroschek viawszystkodupa wszystkodupa

March 27 2018

unique
07:38
0985 d129 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viawszystkodupa wszystkodupa
unique
07:37
1252 003e 390
unique
07:32
2730 4ed1 390
Reposted fromluksfer luksfer viawszystkodupa wszystkodupa

March 25 2018

13:31
3556 e12e 390
Reposted fromturquoise turquoise
unique
12:23
6634 2750 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
unique
12:23
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
unique
12:22

March 24 2018

unique
21:40
unique
05:37
1194 8cb1 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianiedoskonalosc niedoskonalosc

March 21 2018

unique
20:29
4424 a98c 390
Reposted fromwhoknows whoknows viawszystkodupa wszystkodupa
unique
20:28
1007 c97e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
unique
20:27
8001 d758 390
Reposted fromasteryzm asteryzm viawszystkodupa wszystkodupa

March 20 2018

unique
22:05
0494 d77b 390
Reposted fromtfu tfu
unique
17:13

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa

March 18 2018

unique
19:28
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viamoai moai
unique
19:28
w życiu ważne są tylko dwie rzeczy
pierwsza 
bardzo ważna
i druga 
jeszcze ważniejsza

najważniejsze 
by nigdy ich nie pomylić
— Remigiusz Kociołek - Dwie rzeczy.
Reposted fromnutt nutt viamoai moai
unique
19:25
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl