Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

19:21
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viakruchablondynka kruchablondynka
unique
12:09
2425 7285 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa

September 03 2017

unique
05:02
1462 67de 390

Q
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viamarkotna markotna
04:59
unique
04:58
1178 c8b7 390
Reposted fromkaiee kaiee vialexxie lexxie

September 02 2017

unique
11:41
8745 f53a 390
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra vialexxie lexxie

August 31 2017

unique
15:53
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

August 29 2017

unique
20:27
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
unique
20:26
1782 df0b 390
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viawszystkodupa wszystkodupa
unique
05:32
9744 44cf 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialexxie lexxie

August 26 2017

unique
12:48

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viacrystalline crystalline
unique
09:11
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapure-bliss pure-bliss

August 23 2017

unique
05:35
9963 48a8 390
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

August 21 2017

unique
15:42

August 20 2017

16:08
My solitude doesn’t depend on the presence or absence of people; on the contrary, I hate who steals my solitude without, in exchange, offering me true company.
— Friedrich Nietzsche (via quotebook-in)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaagridoce agridoce

August 18 2017

05:43
9440 3012 390
Reposted fromvampiric vampiric vialexxie lexxie

August 17 2017

unique
17:09
Reposted frommyrla myrla viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 16 2017

unique
16:28
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
unique
10:56
unique
05:35
0502 87f4 390
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl