Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

unique
16:45
7155 9e51 390
Reposted fromfrotka frotka vialexxie lexxie

January 19 2018

unique
10:38

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

January 15 2018

unique
21:13
unique
08:08
unique
05:08
6338 c834 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoticeable noticeable

January 14 2018

unique
20:44
unique
20:41
5517 ab68 390
Reposted fromTriforce Triforce viainvincible invincible
07:52
6082 579e 390

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viano-longer-kore no-longer-kore
unique
07:36
3647 6d16 390
Reposted fromkabu kabu viakruchablondynka kruchablondynka

January 13 2018

unique
21:37
4613 73ff 390
Reposted fromimradioactive imradioactive vialexxie lexxie
unique
18:58
8453 1045 390
Reposted frombearded bearded viamarkotna markotna

January 12 2018

unique
08:07
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawszystkodupa wszystkodupa

January 11 2018

unique
17:24
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu viawwannie wwannie
unique
17:23
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawwannie wwannie

January 09 2018

unique
21:59
unique
21:58
8053 f2dc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiks iks
unique
21:20
1014 c0fa 390
Reposted from777727772 777727772 viainvincible invincible

January 08 2018

unique
16:07
9956 bc7a 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
unique
16:05
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viawszystkodupa wszystkodupa
unique
16:04
0957 5307 390
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl