Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

unique
16:19
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
unique
16:18
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viawszystkodupa wszystkodupa

May 13 2019

unique
18:01
5010 fb75 390
Reposted fromuoun uoun viawszystkodupa wszystkodupa
unique
07:43
0242 3ce4 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

May 11 2019

unique
12:36
9748 1471 390
Reposted fromqb qb viaseraphic seraphic

May 08 2019

unique
20:00
19:59
1341 e051 390

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viawszystkodupa wszystkodupa
unique
19:58
3262 68c8 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viawszystkodupa wszystkodupa
unique
19:57
8599 fa4d 390
unique
19:56
unique
19:56
4962 8dd2 390
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
unique
13:23
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vialexxie lexxie

May 07 2019

unique
18:59
8553 437d 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHypothermia Hypothermia
unique
18:24
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa
unique
16:03
5618 9a89 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viawszystkodupa wszystkodupa

May 06 2019

unique
20:31
4579 4f09 390
Reposted fromlukster lukster viainnocencja innocencja

April 30 2019

unique
18:45
unique
18:43
2540 6944 390
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
unique
18:42
2906 87e8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
unique
18:40
6643 73e4 390
Reposted fromzie zie viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl