Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

unique
20:49
4989 6ca5 390
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka vialexxie lexxie
unique
20:49
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
unique
07:00
6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus vianoticeable noticeable

August 19 2018

unique
06:45
5071 c549 390
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis vialexxie lexxie

August 18 2018

unique
20:25
1340 a4a2 390

August 17 2018

unique
15:42
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa

August 16 2018

unique
20:08
Reposted fromFlau Flau viawolalabym wolalabym

August 07 2018

unique
10:03


(1) President Abraham Lincoln, who had depression
(2) Writer Virginia Woolf, who had bipolar disorder
(3) Artist Vincent Van Gogh, who had bipolar disorder
(4) Writer Sylvia Plath, who had depression
(5) Mathematician John Nash (from A Brilliant Mind), who had schizophrenia

August 05 2018

unique
19:48
9427 1a3b 390
Reposted fromlostness lostness viajunk junk
19:47
1466 0a74 390
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viajunk junk
06:37
0732 780b 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialexxie lexxie

August 04 2018

unique
21:11
4341 b507 390
Reposted fromgplyr gplyr viaSchattenhonig Schattenhonig
unique
19:50
Biomimetics
Reposted fromdhoop dhoop viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
unique
07:21
1437 1209 390
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
unique
07:19
4472 93d7 390
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

August 03 2018

unique
16:26
3808 eb33 390
Reposted frompiehus piehus
unique
05:43
unique
05:43
8022 2cb7 390
Reposted frompiehus piehus viagrawklasy grawklasy

August 02 2018

unique
20:41
1759 dc6d 390
Reposted frommakle makle
unique
20:37
6460 ea22 390
Reposted fromsoSad soSad viamakle makle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl