Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

unique
10:30
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa

July 15 2019

unique
15:59
9251 adb2 390
Reposted fromfungi fungi viawszystkodupa wszystkodupa
unique
15:57
9598 92dd 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
unique
13:29
Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość,  a jakość jest luksusem w życiu. 
— Walkiewicz

July 14 2019

unique
19:40
1018 38cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
unique
19:40
8785 9963 390
Reposted fromyikes yikes vialexxie lexxie

July 12 2019

unique
19:52
- Czego ludzie lubią się dowiadywać? - Plotek na temat innych osób. Nieprawdziwych informacji, kłamstw. Ludzie żyją fałszem, żywią się oszustwem. Pragną dowiadywać się czegoś, co nie istnieje, czegoś, co nigdy nie miało miejsca. Pławią się w tym nieprawdziwym świecie, jak w luksusach.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
unique
19:52
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

July 09 2019

unique
15:33
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

July 07 2019

unique
20:16
0755 6d8d 390
Reposted frompiehus piehus viahawak hawak
unique
06:48
4069 d742 390
Reposted fromkarsina karsina vialexxie lexxie

July 02 2019

unique
21:03
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute vialexxie lexxie
unique
21:02
1592 3014 390
Reposted fromohmylife ohmylife vialexxie lexxie

July 01 2019

unique
18:05
8315 4178 390
Ladies and Gentlemen,  
may I present:
My Colleagues
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialexxie lexxie
unique
18:05
5746 a588 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
unique
18:05
7164 b7f0 390
Reposted frompiehus piehus vianoticeable noticeable

May 14 2019

unique
16:19
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
unique
16:18
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viawszystkodupa wszystkodupa

May 13 2019

unique
18:01
5010 fb75 390
Reposted fromuoun uoun viawszystkodupa wszystkodupa
unique
07:43
0242 3ce4 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl